Project Description

หลักสูตร Beauty & Hairdressing

Beauty Therapy

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจด้านศาสตร์ความงาม เช่น การนวดหน้า ดูแลผิวกาย หรือมีความตั้งใจที่จะเปิดธุรกิจด้านความงามเป็นของตัวเอง คอร์สนี้เป็นคอร์สที่เหมาะสมกับน้อง ๆ ค่ะ โดยหลักสูตร Beauty Therapy จะมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่น่าสนใจดังนี้

Certificate IV in Beauty Therapy: หลักสูตรนี้จะรวมการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และการฝึกฝนภาคปฏิบัติที่จำเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมความงาม เช่น การนวด ทำทรีทเม้นท์ ปรนนิบัติดูแลผิวหน้า ผิวกาย  การแว็กซ์ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพเป็นนักบำบัดความงาม 

Diploma of Beauty Therapy: หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการทำงานเป็นนักบำบัดความงามในตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจร้านเสริมสวยและสปาในส่วนของหลักสูตร Diploma of Beauty Therapy จะเป็นคอร์สการเรียนที่ต่อจากคอร์ส Certificate IV in Beauty Therapy แต่ผู้เรียนจะมีการเรียนเพิ่มเติมในส่วนของการบำบัดโดยใช้น้ำมันหอมระเหยและการใช้เทคนิคพิเศษอื่นๆ รวมทั้งการทำสปาทรีทเมนท์อีกด้วย

Hairdressing

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนด้านศาสตร์ความงามเกี่ยวกับเส้นผมที่ประเทศออสเตรเลีย เราขอแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุดของการตกแต่งทรงผม พร้อมด้วยเทคนิคพิเศษต่าง ๆ อีกมายมายของเกี่ยวกับศิลปะการตกแต่งทรงผม เช่น การตัด การทำสี การดัด การยืด เป็นต้น โดยรายละเอียดของ แต่ละหลักสูตรมีดังนี้

Certificate III in Hairdressing: หลักสูตรขั้นต้นที่จะสอนเทคนิคขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นช่างผม อาทิ การตัด การออกแบบทรงผม และการทำสี นอกจากเทคนิคต่าง ๆ แล้วผู้เรียนยังจะได้เรียนทักษะในการแก้ปัญหา การดูแลลูกค้า การดูแลความสะอาดระหว่างการให้บริการ รวมไปถึงการวิธีและเทคนิคการสื่อสารอื่น ๆ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพช่างผม

Certificate IV in Hairdressing: หลักสูตรการสอนเทคนิคขั้นสูง และความรู้ในการทำงานในร้านทำผม อาทิ  การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ผู้ที่เรียนจบตอร์สนี้สามารถทำงานเป็นช่างผม หรือเป็นที่เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบทรงผมได้ ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกลงมือปฏิบัติทำผมจริงให้กับลูกค้าที่ร้านทำผมในสถาบันการเรียนการสอน

Diploma of Salon Management: หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับการบริหารงานในส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมร้านทำผม หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะมีทักษะในหลากหลายด้าน อาทิ การประสานงาน การบริหารงานวันต่อวัน การแพลนการทำงาน และการประเมินผลการทำงานงานของคนในทีม หลังจบการศึกษาผู้เรียนสามารถทำงานเป็น Salon Manager ที่ร้านทำผมได้เลยค่ะ

Your future Bright! with us.

Become Part of AUSSIEWAY Education & Migration to Further Your Career.