Project Description

หลักสูตร General English Programs

1. General English(GE) เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป็นคอร์สเรียนภาษา ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน โดยจะเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความมั่นใจในสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยจะโฟกัสในด้านการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) รวมถึงในเรื่องของคำศัพท์  โดยก่อนที่เราจะเข้าเรียนคอร์ส General English ทางสถาบันที่สอนจะให้น้องๆ สอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษก่อน เพื่อให้รู้ว่าตนเองอยู่ระดับไหน ซึ่งเปรียบเสมือนการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและยังเสริมทักษะในการเรียนต่อในระดับต่อไป โดยระยะเวลาในการเรียนก็จะมีตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี สามารถเลือกเรียน 15 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง หรือตามที่โรงเรียนภาษากำหนดไว้นั่นเอง

General English มี 6 ระดับ คือ

 • Beginner 
 • Elementary 
 • Pre-Intermediate 
 • Intermediate 
 • Upper Intermediate 
 • Advance

2. English for Academic Purpose [EAP] สำหรับคนที่ต้องการเข้าเรียนในระดับตั้งแต่อนุปริญญาเป็นต้นไป

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ โดยหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบพิเศษมาเพื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีความต้องการที่จะศึกษาต่อในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนั่นเอง รวมถึงเป้าหมายของหลักสูตรนี้ยังต้องการเสริมสร้างทักษะ และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการสอบ IELTS อีกด้วย

ซึ่งคอร์ส EAPเรียนรู้ทักษะดังต่อไปนี้

 • ฝึกทำรายงาน และบทความเชิงวิชาการ
 • ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน คิดวิเคราะห์
 • ฝึกทักษะการใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ
 • ฝึกทักษะการทำวิจัย
 • พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
 • ฝึกทักษะการจดบันทึกย่อ

3. IELTES Preparation Course เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ IELTS และ ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนนาดา เป็นต้นไป

เป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับทางภาษา IELTS ซึ่งจะเน้นสอนทักษะและ กลยุทธ์ที่สำคัญในการสอบ IELTS ทำให้น้องๆ สามารถ ทำคะแนนได้ดีขึ้น น้องๆ จะได้ พัฒนาทักษะทั้งการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) เรียนรู้คำศัพท์ด้านวิชาการ การเตรียมการสอบ และการทำข้อสอบในห้องจำลองการสอบเผื่อวัดระดับทางภาษาของน้องๆ และ เพื่อลดความตื่นเต้นและเพิ่มความคุ้นชินกับสนามสอบ

IELTS เป็นแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการศึกษาและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา

4. Cambridge Preparation Course อีกหนึ่งประเภทการสอบ ที่ใช้วัดผลระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ทั่วโลก

เป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับทางภาษา Cambridge คะแนนของการสอบนี้ สามารถใช้เพื่อการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย สมัครงาน ได้เกือบทั่วโลก น้อง ๆ จะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนกลยุทธ์การทำข้อสอบ และฝึกการทำข้อสอบในทุกด้านเช่นเดียวกัน แต่การสอบ Cambridge นั้นจะแตกต่าง กับการสอบ IELTS อย่างสิ้นเชิง ซึ่งการสอบ Cambridge นั้นจะมีการวัดระดับความเข้าใจในไวยากรณ์รวมเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้น การเลือกเรียนคอร์สสำหรับการสอบเหล่านี้ จะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และการใช้งานของผลการสอบวัดระดับภาษาว่าเราจะนำไปใช้เพื่ออะไรค่ะ

5. TOEFL Preparation Course เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสอบ TOEFL เพื่อศึกษาต่อ หรือ สำหรับการทำงาน

สำหรับน้องๆ ที่จะเข้ามหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้าทำงานที่ต้องยื่นผลการสอบทางภาษาอังกฤษ เป็นคอร์สที่เตรียมความพร้อมให้แก่น้อง ๆ เพื่อเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการทำขอสอบ และการทำข้อสอบจำลองเพื่อวัดระดับความสามารถของภาษาของตนเองก่อนที่จะลองสนามจริงโดยบางมหาลัยในประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอเมริกาเหนือ จะใช้ TOEFL เป็นเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา 

     

Your future Bright! with us.

Become Part of AUSSIEWAY Education & Migration to Further Your Career.