Project Description

หลักสูตร Commercial Cookery

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจสายงาน Chef หรือต้องการเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งในด้านการทฤษฎีและปฏิบัติจริง รวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งงานในครัวและงานนอกครัวอย่างเหมาะสมโดยรายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้

Certificate III in Commercial Cookery (1 year)

การเรียนทำอาหารขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ และเทคนิคการทำอาหารต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนพื้นฐานทางทฤษฎี เช่น Food Safety, International Hygiene Standard รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเวลาผู้รับประทานอาหารถูกพิษหรือเกิดอาการแพ้ฉับพลันจากอาหาร เป็นต้น

Certificate IV in Commercial Cookery (0.5 year)

เป็นการเรียนเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานภายในครัว เช่น การจัดการครัว การเงิน และการบริหารทีม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารร้านอาหาร หรือ การทำอาหารในอุตสาหกรรมการโรงแรมเป็นต้น

Diploma of Hospitality Management (0.5 year)

หลักสูตรการโรงแรม ที่เน้นการเรียนในเชิงการบริการและการบริหารสถานที่ อาทิ งานโรงแรมหรือร้านอาหาร วิชาบังคับหลักคร่าว ๆ มีดังนี้ การวิจัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงาน สร้างและดำเนินการความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระหว่างเรียนผู้เรียนจะต้องฝึกงานในร้านอาหารด้วยนะคะ

หลักสูตร Patisseries Course

หลักสูตรการเรียนสำหรับผู้ที่สนใจเป็น Pastry Chef  หรือผู้ที่ต้องการเปิดร้าน Bakery เป็นของตัวเอง โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งทักษะการบริหารงานทั้งในและนอกครัวอย่างเหมาะสมโดยรายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้

Certificate III in Patisserie (1 year)

การเรียนการทำอาหารขั้นพื้นฐาน การเตรียมวัตถุดิบ และเทคนิคพิเศษสำหรับการทำอาหารคาวและหวาน ผู้เรียนจะได้ศึกษาทฤษฎีขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น Food Safety, International Hygiene Standard รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเวลาลูกค้าถูกพิษหรือเกิดอาการแพ้จากอาหารและวัตถุดิบ เป็นต้น

Certificate IV in Patisserie (0.5 year)

การเรียนรู้การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำของหวานจากวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น ช็อคโกแลต หรือ น้ำตาล รวมไปถึงการเรียนรู้หน้าที่ต่าง ๆ ในครัว ระหว่างการเรียนผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ การบริหาร การเงิน การตลาด และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

Diploma of Hospitality Management (0.5 year)

หลักสูตรการโรงแรม โดยจะเน้นการเรียนทางด้านการบริหารงานบริการและการบริหารสถานที่ อย่างเช่น โรงแรมหรือร้านอาหาร คาเฟ่ โดยมีวิชาบังคับคร่าว ๆ ดังนี้ การวิจัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงาน การสร้างและดำเนินการความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระหว่างเรียนผู้เรียนจะต้องฝึกงานในร้านอาหารหรือคาเฟ่ด้วยค่ะ

หลักสูตร Hospitality Management

ใครที่รู้ตัวว่าหลงใหลการเดินทาง ชอบดื่มด่ำกับการท่องเที่ยว พร้อมเจอกับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ถ้าน้อง ๆ มีบุคลิกที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ขอบอกว่างานสายการท่องเที่ยวและการโรงแรมจะเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนค่ะ เพราะอาชีพนี้จะเป็นประตูพาน้อง ๆ ออกสู่โลกกว้าง เชื่อมต่อน้อง ๆ กับสิ่งใหม่ ๆ และผู้คนอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ โดยรายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้ค่ะ

Certificate IV in Hospitality Management (1 Year)

การเรียนทักษะความรู้ความสามารถในด้านการโรงแรมขั้นพื้นฐาน โดนเนื้อหาจะเน้นไปที่บุคคลากรในโรงแรมในแต่ละหน้าที่ อาทิ การดูแลรักษาความสะอาด การบริหารข้อมูลและการสื่อสารภายในโรงแรม การจัดการข้อขัดแย้งภายในองค์กร เป็นต้น

Diploma of Hospitality Management (1year)

หลักสูตรนี้จะเป็นตัวที่เรียนต่อจาก Diploma of Hospitality Management ที่เป็นตัวต่อของสาย Commercial Cookery หรือ Patisseries โดยปกติแล้วตัวคอร์ส Diploma ที่เป็นตัวต่อนั้นจะมีระยะเวลาเรียนเพียง 6 เดือนเท่านั้น แต่หลักสูตรนี้จะมีระยะเวลาเรียน ยาว 1 ปี โดยเนื้อหาจะสอนเกี่ยวกับด้านการบริหารการโรงแรม เช่นด้านการบริหารการเงิน การดูแลลูกค้า การบริหารในภาคส่วนโรงแรม การวางแพลน การบริการความเสี่ยง เป็นต้น

    

Your future Bright! with us.

Become Part of AUSSIEWAY Education & Migration to Further Your Career.