• สมการรอคอย Congratulations to พี่เบียร์นะคะ พี่เบียร์ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวกับเราแล้วเปลี่ยนใจอยากเรียนต่อ เลยลงเรียนที่ Greenwich Management College courses: Khun Beer! Greenwich Management College General English Certificate IV in Marketing and Communication and Diploma of Marketing and Communications ยื่นไปตั้งแต่ปลายปี มาช้าแต่มาชัวร์นะคะ Cathy & team ยินดีด้วยอีกครั้งค่ะ