The right course, the right future

We offer a wide range of high quality of information and extra-curricular activities

2022-02-07T15:26:29+00:00

Beauty & Hairdressing

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจด้านศาสตร์ความงาม เช่น การนวดหน้า ดูแลผิวกาย หรือมีความตั้งใจที่จะเปิดธุรกิจด้านความงามเป็นของตัวเอง หรือสนใจในศาสตร์ความงามเกี่ยวกับเส้นผมที่ประเทศออสเตรเลีย เราขอแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ

2022-08-07T13:43:23+00:00

Social Media Marketing

หลักสูตรสื่อสารการตลาด โดยมุ่งเน้นการทำการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) ปัจจุบันเป็นยุคของ Social media การตลาดจึงไม่ได้หมายถึงการโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์เพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมไปถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย โดยรายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้

2021-07-05T14:30:18+00:00

Higher Education

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ที่ออสเตรเลีย สนใจสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

2022-06-04T08:48:40+00:00

Building and Construction

หลักสูตรเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เหมาะสำหรับ ผู้รับเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ พนักงานในบริษัทรับก่อสร้าง ผู้ที่ทำงานด้านการขายในบริษัทก่อสร้าง หรือผู้ที่มีธุรกิจก่อสร้างเป็นของตัวเอง ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะสามารถทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ตั้งแต่เริ่มเรียน ซึ่งงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะมีรายได้ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ๆ และ มีโอกาสขอ PR ได้ไม่ยาก

2020-09-08T11:41:32+00:00

Banking Service Management

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในสายงานการให้บริการทางการเงิน โดยการใช้ทักษะในการประยุกต์กฎระเบียนเฉพาะทางสายงานธนาคารในสถานการณ์การทำงานจริงได้อย่างเกิดประโยชน์ หลังเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถทำงานในตำแหน่ง Senior Sales Consultant ไปจนถึง Reginal Executive ในสถาบันการเงินได้ค่ะ

2020-09-08T11:42:46+00:00

Remedial Massage & Myotherapy

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสายงานด้านการนวดเพื่อสุขภาพหรือรักษาอาการ โดยหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานและความรู้ที่สำคัญต่าง ๆไปจนถึงการเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ อาทิ เปิดธุรกิจร้านนวดเพื่อสุขภาพและการฝังเข็ม

2022-02-07T15:26:29+00:00

Beauty & Hairdressing

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจด้านศาสตร์ความงาม เช่น การนวดหน้า ดูแลผิวกาย หรือมีความตั้งใจที่จะเปิดธุรกิจด้านความงามเป็นของตัวเอง หรือสนใจในศาสตร์ความงามเกี่ยวกับเส้นผมที่ประเทศออสเตรเลีย เราขอแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ

2021-10-06T15:08:41+00:00

Printing and Graphic Arts

ถ้าน้อง ๆ เป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านการออกแบบ หลงใหลในศิลปะและสื่อมัลติมีเดีย สาขาวิชาที่เหมาะสมกับน้อง ๆ ก็คือ การเรียนด้าน Printing and Graphic Arts หลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล

2021-10-06T15:09:57+00:00

Fashion Design

สายงานด้านแฟชั่นคือสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เป็นแหล่งบ่มเพาะจินตนาการที่ไร้ขอบเขต ซึ่งส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตและผู้สวมใส่ ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนการออกแบบแฟชั่น ออกแบบลายผ้า ดัดแปลงวัตถุดิบต่าง ๆ สำหรับการนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น

2021-10-06T15:04:29+00:00

Accounting

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่สนใจสายงานการบัญชี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ Beginning ไปจนถึง Advanced Professional เพราะฉะนั้น น้อง ๆ ที่สนใจที่จะเรียนด้านบัญชี แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะสถาบันที่ออสเตรเลียเค้าจะเริ่มสอนเราต้องแต่ความรู้พื้นฐานที่สำคัญของการทำงานในสายบัญชีเลยค่ะ

2022-08-07T13:44:00+00:00

Information Technology

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะและความรู้ในด้าน Networks และ Programming เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จในสายงานไอที เมื่อเรียนจบผู้เรียนสามารถทำงานในตำแหน่ง IT Constructor หรือ เรียนทักษะขั้นสูงเพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือที่ปรึกษาด้าน ICT Network Security

2022-06-04T08:48:30+00:00

Automotive

หลักสูตรด้านยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถทุกชนิด หลักสูตรที่เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง หลักสูตรนี้ครอบคลุมทักษะที่หลากหลายและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานพาหนะขนาดเล็กในอุตสาหกรรมการบริการและการซ่อมบำรุงยานยนต์ โดยอาชีพช่างยนต์จัดว่าเป็นอาชีพที่กำลังขาดแคลนในประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ที่เรียนในสายนี้มีโอกาสขอ PR หรือ Permanent Resident ของประเทศออสเตรเลียได้อีกด้วย

2022-08-07T13:43:30+00:00

Health & Community Service

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจทำงานทางด้านการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศออสเตรเลีย โดยอาชีพดูแลผู้สูงอายุจัดว่าเป็นอาชีพที่กำลังขาดแคลนในประเทศออสเตรเลีย ส่วน คอร์ส Early Childhood Education and Care จะเสริมทักษะให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กเล็กอีกด้วยดังนั้นผู้ที่เรียนใน 2 สายนี้มีโอกาสขอ PR หรือ Permanent Resident ของประเทศออสเตรเลียได้อีกด้วย

2022-08-07T13:38:46+00:00

Hospitality

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจสายงานบริการ หรือ Chef ต้องการเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งในด้านการทฤษฎีและปฏิบัติจริง รวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารทั้งงานในครัวและงานนอกครัวอย่างเหมาะสม

2022-08-07T13:40:31+00:00

Business

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เรียนรู้และทำเข้าใจความต้องการของตลาดและลูกค้า และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2022-08-07T13:37:56+00:00

English Language Programs

คอร์สเรียนภาษา ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน โดยจะเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความมั่นใจในสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยจะโฟกัสในด้านการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) รวมถึงเป้าหมายของหลักสูตรนี้ยังต้องการเสริมสร้างทักษะ และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการสอบ IELTS เพื่อการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย สมัครงานอีกด้วย

Your future Bright! with us.

Become Part of AUSSIEWAY Education & Migration to Further Your Career.